Informace k přijímacímu řízení na SŠ - 2023/24

Harmonogram přijímacího řízeni 23/24

Příprava na přijímací zkoušky - zdroje

Odkazy na testové úlohy k procvičování (4leté obory) https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura Přijímačky bez obav (výuková videa - podpůrná kampaň MŠMT) https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_48WTXRpq

Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou

Základní informace: Rodiče, jejichž děti si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, obdrží dva kusy přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední čtyři pololetí školní docházky s razítkem a podpisem ředitele školy. Tyto přihlášky se již nesmí kopírovat! Svůj zájem o tyto přihlášky sdělte třídnímu učiteli. Rodiče vyplní přední strany přihlášek - obě shodně. Uvádějte na ně prosím platné

Co dělat po příjímací zkoušce

Pokud se dítě nedostalo na žádnou školu a nesplnilo kritéria přijímacího řízení, musí si žák podat přihlášku do druhého kola. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vy