Pokyny ke školním platbám

Variabilní symbol, který obdrželo Vaše dítě, je platný po celou dobu jeho docházky na 1. nebo 2. stupni školy (pokud nedojde k přeřazení dítěte do jiné třídy). Druh platby bude rozlišen číslem účtu a specifickým symbolem.

Do zprávy pro příjemce uveďte pro kontrolu příjmení žáka a třídu.

číslo účtu:

částka a termín:

variabilní symbol:

specifický symbol:

2028491349/0800

podle pokynů učitele, vedoucího akce příp. kroužku

podle lístečku, který žáci obdrží vždy na začátku školního roku

podle níže uvedeného seznamu

 

Účel

Specifický symbol

Poznámka

školní fond 999 Pro hrazení pracovních sešitů, tisku didaktických materiálů a účasti žáka na jednotlivých výukových akcích (koncerty, návštěvy muzeí, hvězdárny apod.) během školního roku. Na konci června bude provedeno vyúčtování a příp. přeplatek bude převeden do dalšího šk. roku nebo rodičům vyplacen.
družina 100  
   

 

Pomůcky    
časopis Aj - READY 201  
časopis Aj - GATE 202

 

     
Výlety a vícedenní akce    
adaptační kurz 301  
     
LVK 1. supeň 302  
LVK 2. stupeň 303  
LVK Němčičky 309  
LVK Olešnice 312  
     
škola v přírodě 304  
školní výlet 305xy kde x=ročník, y=označení třídy (více tříd ročníku=0; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5 a F=6)
příklad: výlet 6.C -> spec. symbol 30563
vodácký kurz 8. ročníků 306  
Anglie - 8. ročníky 307  
Anglie - 9. ročníky 309  
Chorvatsko 308  
Exkurze Osvětim, 9. roč. 310  
Exkurze Lednice, 8. roč. 311  
Exkurze Budapešt 312  
Exkurze Vídeň 313  
     
Kroužky    
kroužky 4xx 4xx,  kde xx je číslo kroužku na seznamu nabízených kroužků.
Plaťte POUZE kroužky organizované školou a to až po pokynu učitele, který kroužek vede.
   

 

Ostatní    
     
     
     

Obědy

termín: do 20. dne v měsíci na následující měsíc
částka: podle pokynů školní jídelny
číslo účtu: 2028485379/0800
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: přidělí školní jídelna
specifický symbol: přidělí školní jídelna

Podrobné informace k platbě za školní obědy najdete ZDE.

Autor Antonín Šerý