Upozornění - výdej jídla do jídlonosiče

Upozorňujeme rodiče i strávníky, že výdej obědů do jídlonosičů musí z důvodů hygieny vzhledem k aktuální situaci a opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19 probíhat v odděleném čase od výdeje obědů v jídelně. Proto žádáme všechny, kteří si z důvodu nemoci nebo lékaře budou vyzvedávat oběd do jídlonosiče (týká se to pouze prvního dne nemoci, v další dny již není nárok na dotovaný oběd, v případ

Obecné informace o stravování

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, který jídelní lístek a receptury připravuje, jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje a jiný názor mají rodiče dětí, často ovlivněný televizí, časopisy a internetem. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají souvise