Formuláře

Dotazník k žádosti o přijetí do přípravné třídy

 

Upozornění:

Elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Potvrzení:

Potvrzení návštěvy lékaře

Oznámení:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Oznámení o odhlášení ze školy

Oznámení změny údajů žáka

Oznámení o odhlášení ze školy

Oznámení změny údajů žáka

Přihlášky:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Přihláška k docházce do školní družiny

 

 

Žádosti:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky - kurz na přijímací zkoušky

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

Žádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího PLÁNU

Źádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího ROZVRHU
(pravidla pro povolování individ. vzdělávacího rozvrhu)

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice + Dotazník

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost rodičů o podávání léků žákovi

Žádost o opis vysvědčení

 

 

 

Žádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího PLÁNU

Źádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího ROZVRHU

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice + Dotazník

 

 

Zápis do 1. třídy (odklad povinné docházky) a do přípravné třídy:

aktuální formuláře najdete zde

Autor Antonín Šerý