Rozvrh zvonění

1. Vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin a probíhá podle následujícího rozvrhu:

 Hodina od do přestávka od do přestávka
1. 8:00 8:45 10 min      
2. 8:55 9:40 20 min      
3. 10:00 10:45 10 min      
4. 10:55 11:40 10 min      
5. 11:50 12:35 10 min      
6. 12:45 13:30 oběd
7. oběd * 13:35 14:20 5 min
8.** 14:05 14:50 5 min 14:25 15:10  
9. ** 14:55 15:40        
             
*) s ohledem na žáky dojíždějící z okolních obcí je polední přestávka po 6. hodině 35 minut
**) v případě výuky dvouhodinového bloku je možné vynechat přestávku před 8., resp 9. hodinou a ukončit vyučování v 15:05, resp. v 15:35

2. Ve výjimečných případech může být zařazena tzv. nultá hodina, která začíná v 7.00 hod. a končí v 7.45 hod.

3. V odůvodněných případech po předchozím odsouhlasení ředitelem školy je možné časový rozpis vyučovacích hodin změnit.

 

Autor Antonín Šerý