Přijímací řízení 2024

Způsob podání přihlášky: a) elektronická podobab) listinná podoba s elektronickou podporouc) listinná podoba Počet přihlášek (zvolených SŠ): a) uchazeči o SŠ s talentovou zkouškou max. 5 (2 + 3)b) uchazeči bez SŠ s talentovou zkouškou max. 3 Doba k podání přihlášek do 1. kola PŘ: 1. – 20. února 2024 (uchazeči o SŠ s talentovou zkouškou mohou měnit pořadí do 15. 3. 2024) Již nebude: a) zápisový lís

Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou

Informace o přijímací zkoušce na SŠ s talentovou zkouškou ve šk. roce 23/24

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - 2023/24

Přijímací řízení 2024 Harmonogram přijímacího řízeni 23/24 Informace pro rodiče žáků, kteří si podávají přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou
Aktualizováno: 03.01.2024

Příprava na přijímací zkoušky - zdroje

Odkazy na testové úlohy k procvičování (4leté obory) https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura Přijímačky bez obav (výuková videa - podpůrná kampaň MŠMT) https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_48WTXRpq

Co dělat po příjímací zkoušce

Pokud se dítě nedostalo na žádnou školu a nesplnilo kritéria přijímacího řízení, musí si žák podat přihlášku do druhého kola. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ve druhém kole si žák může podat neomezený počet přihlášek. Při jejich vy