Žádost o stejnopis vysvědčení

V případě ztráty nebo poškození vysvědčení je možné požádat o vydání stejnopisu vysvědčení. Stejnopis vysvědčení se vydává na základě dokumentace uložené ve škole. O vydání stejnopisu vysvědčení školu  požádá osoba, které byl vydán prvopis  vysvědčení, nebo její zákonný zástupce. Za vystavení stejnopisu vysvědčení škola požaduje úhradu vynaložených nákladů. Vzor žádosti o vydání stejnopisu vysvědčení.
 

Autor Antonín Šerý Zveřejněno 16.02.2024