Doporučený postup pro jednání škola - rodič

Vážení rodiče,
máte dotaz, připomínku či výhradu k výuce, jednání nebo postupu vyučujícího?

1) Domluvte si osobně, telefonicky nebo emailem schůzku s daným vyučujícím (v případě potřeby s účastí třídního učitele), vysvětlete si názorové rozdíly a společně se domluvte na možném řešení problému. Vyučující může doporučit spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP).

2) Dále je možné se přímo obrátit na členy ŠPP (odkaz zde).

a) školní psychology, kteří Vám mohou pomoci v oblasti psychické pohody, komunikačních a sociálních dovedností dítěte,

b) výchovné poradce nebo metodiky primární prevence, kteří Vám mohou poradit s řešením dané situace v oblasti výchovy, prospěchu a rizikového chování

c) speciální pedagogy, kteří Vám mohou pomoci s podporou dětí s různými vzdělávacími potřebami (mimořádné nadání, poruchy učení a chování, logopedické obtíže, odlišná mateřský jazyk atd.)

3) Pokud ani po využití těchto možností nedojde k vyřešení projednávané záležitosti, můžete se obrátit na ředitele školy nebo školskou radu, a to v oblastech, které ji přísluší projednávat (o školské radě zde).Škola garantuje profesionální a objektivní přístup ve věci řešení stížností, tzn., že se v žádném případě projednávaná záležitost neodrazí negativně na vztahu učitele k danému žákovi.

 

 

 

Autor Antonín Šerý Zveřejněno 15.09.2023