Užitečné odkazy k prevenci rizikového chování

Bezpečnost v oblasti informačních technologií Rodiče Kurzy https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=3https://www.avast.com/cz/besafeonline/pro-rodice#co-delat-pro-bezpeci-ditete Pravidla bezpečného internetu Příručky https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/74-pravidla-bezpecneho-chovani-na-internetu-pro-rodice-2015/fi

Kyberšikana

Ve společnosti přibývá případů kyberšikany, děti se setkávají s rizikovým chováním na internetu a často neumí vyhodnotit jeho nebezpečnost. Je proto důležité vědět, jak sebe i své děti alespoň částečně před kyberšikanou bránit. Bližší informace naleznete v přiloženém informačním letáku

Informace pro rodiče - návykové látky

Návykové látky

I Vaše dítě může být šikanováno

Co je šikana?Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje fyzicky či psychicky druhým žákům. Při kyberšikaně jsou útoky vedeny např. přes mobilní telefony či internet. Další informace naleznete v přiloženém informačním letáku.