Speciální pedagogové

Kontakty

Zástupce ředitele pro inkluzi a speciální pedagog pro 9. roč. - Mgr. Mirka Rollinková
(pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 2. podlaží vedle kabinetu 1. stupně)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
 
Telefon: 544 120 326
Mobil:    727 833 991
Email:    mirka.rollinkova@zsslapanice.cz
 
přípravná třída, 1. a 2. ročník - Mgr. Hana Kašparová
(pracovna speciálního pedagoga se nachází v pavilonu F, místnost K2)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
 
Mobil:    601 227 545
Email:    hana.kasparova@zsslapanice.cz
 
3. - 5. ročník - Mgr. Eva Heinzová
(pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 2. patře vedle třídy 4.E)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
 
Telefon:  544 120 336
Mobil:     601 558 718
Email: eva.heinzova@zsslapanice.cz

6. - 8. ročník - Mgr. et Mgr. Igor Klečka
(pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 4. podlaží vedle kabinetu přírodopisu)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.

Mobil:   704 970 576
Email:   igor.klecka@zsslapanice.cz

Mgr. Lucie Hrtoňová
(pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 4. podlaží vedle kabinetu přírodopisu)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.

Mobil:  
Email:   lucie.hrtonova@zsslapanice.cz

Činnost speciálních pedagogů

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v úzké spolupráci s vyučujícími
  • provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních a stimulačních se skupinou žáků (1. hodina týdně pod vedením vyškolených učitelů)
  • konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a metodické činnosti
  • konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • konzultační hodiny pro rodiče, možná individuální práce s žákem po dohodě
  • konzultace a kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
  • vedení příslušné dokumentace
Autor Antonín Šerý