Školní psychologové

Kontakty

Mgr. David Vaněk, Ph.D. (3. - 9. ročník)
(pracovna školního psychologa se nachází ve 2. patře vedle výtahu)

Telefon:  544 120 339
Mobil:     601 558 719
Email: david.vanek@zsslapanice.cz

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přípravná třída, 1. a 2. ročník)
(pracovna školního psychologa se nachází v pavilonu F, ve 2. patře, kabinet K2)

Mobil:  704 970 585
Email: andrea.mikotova@zsslapanice.cz

Činnost školních psychologů

 • psychologické poradenství školní problematiky
 • poradenství o stylech učení - jak se efektivně učit
 • profesní orientace studentů - správná volba střední školy
 • problémy s přizpůsobením v třídním kolektivu - žák na okraji třídního kolektivu
 • neshody s učiteli, se spolužáky
 • obtíže v komunikaci a spolupráci
 • psychoterapeutické vedení v osobních, vztahových a rodinných problémech - úzkostné a depresivní děti, přílišná tréma, umět se zdravě prosadit, dítě se sklonem k závislosti, problémové vztahy s vrstevníky, sourozenci, rodiči, s autoritami, nebezpečí party, krize v rodině (neshody mezi rodiči a dítětem, mezi rodiči vzájemně, rozvodová situace, dítě bez otce či bez matky, domácí násilí),...
 • krizová intervence - psychologické vedení a pomoc v období krize
 • podpora osobnostního růstu - rozvoj emoční a sociální inteligence
 • rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
 • zvýšení zdravého sebevědomí žáků
 • rozvoj vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • nácvik řešení zátěžových situací
 • podpora a péče o nadané žáky
 • doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

Při vykonávání své práce školního psychologa jsem vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem (samozřejmostí je naprostá diskrétnost).

Autor Antonín Šerý