Upozornění - výdej jídla do jídlonosiče

Upozorňujeme rodiče i strávníky, že výdej obědů do jídlonosičů musí z důvodů hygieny vzhledem k aktuální situaci a opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19 probíhat v odděleném čase od výdeje obědů v jídelně. Proto žádáme všechny, kteří si z důvodu nemoci nebo lékaře budou vyzvedávat oběd do jídlonosiče (týká se to pouze prvního dne nemoci, v další dny již není nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu o oběd bude již účtována plná cena stravy v příslušné kategorii), aby respektovali čas výdeje zadním vchodem do jídelny v čase 11.00 až 11.30 hod. nebo v čase 13.45 až 14.00 hod. V jiný čas nebudou obědy do jídlonosičů vydávány! Jídlonosič musí být vydezinfikovaný a čistý, tak aby nedošlo k zanesení nákazy na jídelnu.

Děkujeme všem za pochopení a respektování.

Autor Pavlína Handl-Legindiová, vedoucí školní jídelny