Přihláška ke stravování

Noví zájemci o školní stravování v roce 2023/2024 se mohou přihlásit v kanceláři školní jídelny: od pondělí 21.8. do pátku 1.9.2023 v době: pondělí, středa: 8:30 - 17:00 hod. (přestávka: 11:30 - 12:00 hod.) úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 15:30 hod. (přestávka: 11:30 - 12:00 hod.) Termíny pro přihlášení je potřeba dodržet. Mimo tyto termíny jen zcela výjimečně po předchozí emailové (miroslava.se

Upozornění - výdej jídla do jídlonosiče

Upozorňujeme rodiče i strávníky, že výdej obědů do jídlonosičů musí z důvodů hygieny vzhledem k aktuální situaci a opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19 probíhat v odděleném čase od výdeje obědů v jídelně. Proto žádáme všechny, kteří si z důvodu nemoci nebo lékaře budou vyzvedávat oběd do jídlonosiče (týká se to pouze prvního dne nemoci, v další dny již není nárok na dotovaný oběd, v případ

Informace pro strávníky

Naše školní jídelna je zapojena v projektu Zdravá školní jídelna. Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Více informací o projektu Ceny obědů a svačin ve školní jídelně Šlapanice platné od 1. 9. 2022 žáci 5 - 10 let 34,- Kč žáci 11 - 14 let