Online obědy

1) Pomocí tohoto odkazu nebo nabídky červeném obdelníku JÍDELNA otevřete Online obědy.

2) Přihlaste se do aplikace iCanteen (obdelník vpravo nahoře):

  • přihlašovací jméno: malými písmeny prvních 5 písmen příjmení bez háčků a čárek + číslo strávníka (možno zjistit u adm. pracovnice ŠJ p. Sedláčkové), např.: sedla1234,
  • heslo: totožné jako přihlašovací jméno.

3) Zbývající kredit a datum poslední objednávky zjistíte na prvním řádku pod horní lištou.

4) Kontrola odběru obědů:

  • Otevřete odkaz objednávky, zobrazí se stávající a následující týden,
  • Ve sloupci chod se zobrazí, zda je objednán oběd č. 1 nebo č. 2, je-li oběd odhlášen, daný den se vůbec nezobrazí,
  • Ve sloupci objednáno kusů je vždy 1,
  • Ve sloupci odebráno kusů: 1 - oběd byl odebrán, 0 - oběd nebyl odebrán.

5) Přehlášení obědů:

  • Po zaplacení obědů (do 20. dne v měsíci na následující měsíc) má strávník objednány vždy obědy č. 1, chce-li změnit na oběd č. 2 (nebo odhlásit), otevře si nabídku 1 denní (zobrazí jídelníček na jeden den s měsíčním kalendářem).
  • Odhlásit oběd lze jeden pracovní den dopředu do 10.00 hodin.
  • Objednat si oběd č. 2 lze dva pracovní dny dopředu do 10.00 hodin (např. do středy 10.00 hodin lze objednat oběd č. 2 na pátek).

 

Autor Antonín Šerý Aktualizováno 18.12.2023