Bazén a hřiště pro veřejnost - provozní doba

Bazén pro veřejnost

Provozní doba od: 2. října 2023

aktuálním provozu, naplněnosti či odstavení bazénu naší školy se můžete informovat na tel. čísle: 544 120 333 - recepce bazénu.

Pondělí   18.00  -  21.30
Úterý   18.00  - 21.30
Středa   17.00  - 21.30
Čtvrtek   Z A V Ř E N O
Pátek   17.00  - 21.30
Sobota   15.00  - 20.00
Neděle   15.00  - 20.00

Změny provozní doby:

-    

Ceník vstupného od 2. 9. 2022:

Děti do 3 let včetně zdarma
Děti, studenti * 40 Kč/hod.
Dospělí * 80 Kč/hod.
Senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP * 40 Kč/hod.
Roční permanentka na 10 vstupů - dospělí 700 Kč
Roční permanentka na 10 vstupů - děti, studenti, senioři nad 65 let, držitelé ZTP 350 Kč
Záloha na šatní skříňku 50 Kč
 • k hodinovému limitu se přičítá 20 minut na převlečení
 • při překročení časového limitu se doplácí:
  • dospělí 20 Kč
  • ostatní 10 Kč
 • za překročení časového limitu o více než půlhodinu se doplácí celá hodina
 • permanentky na 10 vstupů jsou vydávány na jeden rok, platnost je vyznačena na každé permanentce a nelze ji prodloužit
 • pro skupiny nájemců, kteří mají se školou sepsanou smlouvu o pravidelném pronájmu nabízíme možnost zvýhodněného vstupu do bazénu po realizované aktivitě ve škole. Smysl tohoto zvýhodnění je především v možnosti regenerace po tělesné námaze. V tomto případě je zvýhodněná cena vstupného do bazénu 50 Kč za osobu. Pokud byste chtěli využít této možnosti, je třeba kontaktovat e-mailem paní Pavlu Divokou. S případnými zájemci bude sepsána smlouva, jejíž součástí bude jmenný seznam návštěvníků bazénu, který bude umístěn na recepci bazénu. Zde bude vedena evidence takto zvýhodněných návštěvníků, která bude sloužit ke konečnému vyúčtování.

tel.: 544 120 333

Návštěvní řád

Otevírací doba a případná úprava otevírací doby v závislosti na denním rozvrhu je zveřejněna na recepci a případně na webových stránkách.

Doba pobytu začíná vydáním vstupenky v pokladně a končí vrácením zálohy na klíč.

Poslední návštěvníci jsou vpuštěni do areálu nejpozději 30 minut před ukončením provozu bazénu.

Dle § 19 odst. 3 Vyhlášky 238/2011 Sb. do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevné pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.

Dle vyhlášky č.238/2011 nemají do bazénů přístup v rámci veřejnosti děti do 1 roku věku (mimo kurzy baby plavání).

Dětem do 10 let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.

Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v doprovodu rodičů a to na jejich plnou odpovědnost. Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plavkách určených pro kojence a batolata.

Kapacita bazénu je 22 návštěvníků dle evidence v knize návštěv.

Provozovatel je oprávněn osobou plavčíka či recepční odmítnout vstup do bazénu při naplnění kapacity plaveckého areálu, a to do doby, než se kapacita uvolní.

Návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem bez plavek v prostorách sprch.

Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli osprchovat, osušit a obléci - na tuto povinnost budou upozorněni plavčíkem.

Používání pomůcek v bazénu, používání potápěčských brýlí, ploutví či rukávků je povoleno se svolením plavčíka, který přihlédne k míře rizika a aktuální kapacitě bazénu.

Skákat do vody lze ze startovních bloků s výjimkou drah, vyhrazených pro kondiční plavání a drah, u nichž plavčík skoky z provozních důvodů zakázal, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost ostatních koupajících. Skákat do vody ze stran bazénu lze pouze se svolením plavčíka při nízké obsazenosti bazénu a tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních koupajících.

Prosíme návštěvníky, aby respektovali, že ta část bazénu kde jsou nataženy plavecké dráhy je určena pro kondiční plavání jednotlivců či skupin.

 


Atletický areál pro veřejnost

Provozní řád

Provozní doba:

Otevírací doba školního hřiště pro veřejnost od 1. 10. 2023:

PO - PÁ      16:30 - 19:00

SO a NE       9:00 - 19:00

ZMĚNY otevírací doby:

 26.10. - 27.10.2023 - otevřeno 9:00 - 19:00

 

Areál se neudržuje, VSTUP JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Je zakázáno

 • jízda na kole, koloběžce, in-linech uvnitř areálu
 • vstup na horní tribunu
 • kouření a konzumace alkoholu
 • vstup se psem
 • manipulovat s brankami a výškou sítě

V případě porušení těchto podmínek budou návštěvníci vykázáni z prostoru areálu správcem, případně v součinnosti s Městskou policií. Pokud se budpou přestupky opakovat, bude areál opět uzavřen.

Autor Antonín Šerý Aktualizováno 25.10.2023