Pověřenec pro ochranu osobních údajů

J. K. accounting s. r. o.
mobil: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz
adresa: Hybešova 726/42, 602 00 Brno
IČO: 027 341 68
Jméno určeného pověřence: Bc. Adriana Blechová

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Autor Antonín Šerý