Obědy pro děti

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Projekt Obědy pro děti je na

Nový projekt na škole k výuce historie - Příběhy našich sousedů

Od ledna jsme se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Projekt nabízí žákům a učitelům setkání s pamětníkem důležité historické události 20. století žijícím v blízkosti naší školy. Projektu se účastní žáci nad rámec vyučování. Zapojení účastníci pořídí audio či videonahrávku rozhovoru s pamětníkem a tento rozhovor dále zpracují do krátkých výstupů. Učitelé pomohou žákům se seznámením s doku

Adopce

Naše škola se díky ochotě rodičů žáků stala v roce 2010 „adoptivním rodičem" chlapce Maxwella Okotha z africké Keni. Jejich finanční pomoc umožnila tomuto chlapci získat základní a střední vzdělání. Zvýšila se tak jeho šance na lepší budoucnost. V listopadu 2013 úspěšně dokončil Maxwell čtvrtý ročník střední školy. Díky své píli a nadání bude dále ve studiu pokračovat. Vybral si technický obor na