Vize školy

Škola srdcem, škola v srdci

Jsme škola přímo propojená s životem ve Šlapanicích. Vedeme žáky k samostatnosti a odpovědnosti při vzdělávání pro život v 21. století. Vytváříme bezpečný prostor pro seberealizaci a rozvíjíme nadání v každém z nás. V dětech podporujeme zdravé sebevědomí a úctu k sobě samým, druhým lidem i jejich okolí.

Na čem stavíme?

Zakládáme si na práci s kvalitními pedagogy ochotnými se dál vzdělávat a pracovat na svém rozvoji. Díky funkčnímu školnímu poradenskému pracovišti se nám daří efektivně vytvářet bezpečné prostředí a rozvíjet nadání a sebevědomí dětí. Důležitou součástí školy jsou správní zaměstnanci, kteří zajišťují její hladký chod. Ke vzdělávání dětí využíváme bohaté prostorové zázemí a moderní materiální vybavení. Klademe důraz na otevřenou partnerskou komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci, zřizovatelem a veřejností.

Čeho chceme dosáhnout?

Radost
Samostatnost
Odpovědnost
Bezpečí
Zdravé sebevědomí


CHCI VĚDĚT VÍC

Autor Antonín Šerý Zveřejněno 10.08.2023