Pronájmy

Vyřizuje: Pavla Divoká

telefon: 544 120 303
email: pavla.divoka@zsslapanice.cz

 


Základní škola nabízí k pronájmu nebytové prostory za dále uvedených podmínek:

 

  • k pronájmu nabízíme:
  pronájem standardní nájemné
  tělocvičnu 750 Kč/hod.
  sportovní halu 900 Kč/hod.
  1/2 sportovní haly 450 Kč/hod.
  bazén 2600 Kč/hod.
  atletický areál 500 Kč/hod.
  hernu 400 Kč/hod.
  učebny 250 Kč/hod.+DPH
  učebnu s klavírem 300 Kč/hod.+DPH
  kinosál 600 Kč/hod.+DPH
  zasedací místnost včetně vybavení 500 Kč/hod.+DPH
  IT učebnu 800 Kč/hod.+DPH
  nářadí, pomůcky 30 Kč/hod.
  plavčík 400 Kč/hod.
  • ceník platný od 1. 9. 2023
  • ceny o víkendu jsou stejné jako ceny v pracovní den
  • pronájem je vždy na základě žádosti o pronájem
  • délka pronájmu je nejdéle na jeden školní rok
  • škola a žadatel uzavřou smlouvu o pronájmu
  • výše nájemného je smluvní a je stanovena vzhledem k charakteru a rozsahu nájmu (aktuální ceník je součástí žádosti o pronájem), slevy se neposkytují
  • kroužek pro děti provozovaný pod školou neplatí nájemné. Osoba, která kroužek vede má DPP se školou a stanoví si výši své hodinové mzdy. Do poplatku za kroužek lze ještě přidat náklady na realizaci kroužku - typicky materiál nutný pro realizaci kroužku (např. hlína do keramiky, potraviny pro kroužek vaření apod.)
  • nájemné bude nájemcem zaplaceno na základě vystavené faktury na účet pronajímatele nebo v hotovosti na pokladně školy na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu v termínech určených smlouvou
Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word
Žádost o pronájem Žádost o pronájem

 

Zvýhodněné vstupné do bazénu pro nájemce prostor školy

Pro skupiny nájemců, kteří mají se školou sepsanou smlouvu o pravidelném pronájmu nabízíme možnost zvýhodněného vstupu do bazénu po realizované aktivitě ve škole. Smysl tohoto zvýhodnění je především v možnosti regenerace po tělesné námaze. V tomto případě je zvýhodněná cena vstupného do bazénu 50 Kč za osobu. Pokud byste chtěli využít této možnosti, je třeba kontaktovat e-mailem paní Pavlu Divokou. S případnými zájemci bude sepsána smlouva, jejíž součástí bude jmenný seznam návštěvníků bazénu, který bude umístěn na recepci bazénu. Zde bude vedena evidence takto zvýhodněných návštěvníků, která bude sloužit ke konečnému vyúčtování.

 

 

Provozní řády

Provozní řád atletického areálu

Provozní řád bazénu

Provozní řád herny

Provozní řád tělocvičny

Autor Antonín Šerý Aktualizováno 29.08.2023