Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Mirka Rollinková

zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost
speciální pedagog
(pracovna - 4. podlaží vedle třídy 9.A)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí tel. domluvě.
✆ 544 120 326 🖁 727 833 991✉ mirka.rollinkova@zsslapanice.cz

Mgr. Hana Trundová

zástupkyně ředitele pro výchovnou činnost a výchovná poradkyně
pro 1. st., 7. r., 8. B, C, E, F a 9. D
(pracovna - 3. podlaží proti kancelářím školy)
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy.
✆ 544 120 320 🖁 725 452 459✉ hana.trundova@zsslapanice.cz

Mgr. Irena Floriánová

výchovný poradce pro 9. roč. (kromě 9. D) a 8. A, D
(pracovna - 3. podlaží v kabinetě českého jazyka)
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy.
✆ 544 120 322 🖁 704 970 573✉ irena.florianova@zsslapanice.cz

Mgr. Lenka Chalupová

výchovný poradce pro 6. ročník
(pracovna - 4. podlaží v kabinetu přírodopisu)
Setkání s rodiči dle předchozí domluvy.
✆ 544 120 316 🖁 704 970 574✉ lenka.chalupova@zsslapanice.cz

PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.

školní psycholog pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník
(pracovna - pavilon F, ve 2. patře, kabinet K2)
Konzultační hodiny: pondělí dle domluvy.
🖁 704 970 585✉ andrea.mikotova@zsslapanice.cz

Mgr. David Vaněk, Ph.D.

školní psycholog pro 3. - 9. ročník
(pracovna - 2. podlaží vedle výtahu)
Konzultační hodiny pro rodiče dle domluvy.
✆ 544 120 339 🖁 601 558 719✉ david.vanek@zsslapanice.cz

Mgr. Hana Kašparová

speciální pedagog pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník
(pracovna - pavilon F, místnost K2)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
🖁 601 227 545✉ hana.kasparova@zsslapanice.cz

Mgr. Eva Heinzová

speciální pedagog pro 3. - 5. ročník
(pracovna - 2. podlaží vedle třídy 4. E)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
✆ 544 120 336 🖁 601 558 718✉ eva.heinzova@zsslapanice.cz

Mgr. et Mgr. Igor Klečka

speciální pedagog pro 6. a 7. ročník
(pracovna - 1. podlaží, za kinosálem)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
🖁 704 970 576✉ igor.klecka@zsslapanice.cz

Mgr. Petra Polenská

speciální pedagog pro 8. a 9. ročník
(pracovna - 2. podlaží vedle kabinetu 1. stupně)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
🖁 704 970 588✉ petra.polenska@zsslapanice.cz

Mgr. Lucie Hrtoňová

speciální pedagog, předmět SPP
(pracovna - 2. podlaží, vedle kabinetu 1. stupně)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
🖁 704 970 588✉ lucie.hrtonova@zsslapanice.cz

Mgr. Lucie Sznapková

vedoucí metodik primární prevence, 8. a 9. ročník
(pracovna - 3. podlaží, kabinet občanské výchovy)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
✆ 544 120 323 🖁 601 227 541✉ lucie.sznapkova@zsslapanice.cz

Mgr. Gabriela Süssová

metodik primární prevence pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník
(pracovna - pavilon F, místnost K1)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
🖁 601 227 538✉ gabriela.sussova@zsslapanice.cz

Mgr. Eva Hrabálková

metodik primární prevence pro 3. - 5. ročník
(pracovna - 3. podlaží, kabinet občanské výchovy)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
✆ 544 120 301 🖁 739 412 053✉ eva.hrabalkova@zsslapanice.cz

Mgr. Filip Petřík

metodik primární prevence pro 6. a 7. ročník
(pracovna - 4. podlaží, kabinet přírodopisu)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
✆ 544 120 316 🖁 601 227 540✉ filip.petrik@zsslapanice.cz

Lucie Klimentová

asistentka pedagoga
sociální pedagog pro 0. - 2. ročník
✉ lucie.klimentova@zsslapanice.cz

Mgr. Nikola Rožnaiová

vychovatelka
sociální pedagog pro 3. - 5. ročník (3. podlaží, kabinet ŠD)
✆ 544 120 325 🖁 604 787 974✉ nikola.roznaiova@zsslapanice.cz

Mgr. Barbora Svobodníková

vychovatelka
sociální pedagog pro 1. a 2. stupeň, vedoucí Školního parlamentu
(2. podlaží, kabinet asistentů pedagoga)
Konzultační hodiny pro rodiče po předchozí domluvě.
✆ 544 120 312 🖁 720 021 433✉ barbora.svobodnikova@zsslapanice.cz
Načítání produktů...