Připojení ke stávce

Vážení rodiče, přátelé školy, kolegyně a kolegové,
 
tímto Vás chci informovat o připojení ZŠ Šlapanice k plánované jednodenní výstražné stávce. Z toho důvodu bude v pondělí 27. 11. provoz školy přerušen a škola včetně školní kuchyně bude po celý den uzavřena. 
 

I když jsme si jako pracovníci ve školství vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni o tom, že současná plánovaná úsporná opatření mohou velmi negativně ovlivnit kvalitu českého školství.  

 

Důvody pro připojení školy ke stávce již veřejným prostorem rezonují, nicméně bych Vám je rád sdělil. Jedná se především o dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství, nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol,  neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.), avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti, snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. V neposlední řadě pak snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.   


Uvědomuji si, že přerušení provozu školy řadě z Vás způsobí komplikace.
Doufám však, že jednání pracovníků školy pochopíte a podpoříte nás v tomto rozhodnutí. 
 
Děkuji. 

 

Mgr. Ivan Hostaša 

ředitel školy

 

Autor Mgr. Ivan Hostaša Zveřejněno 22.11.2023