Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 - Інформація про зарахування до 1-х класів для шк. 2022/23

Pátek 8. dubna 2022 (15-18 hod.)

Budova „F" (nový pavilon pro 1. a 2. ročník)

Náhradní termín zápisu je ve středu 13. 4. 2022 (14-16 hod.) v hlavní budově, děti a rodiče si vyzvedneme na recepci školy.


Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (§ 2 odst.5), určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti - cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 1. června 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. щодо заходів у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням на територію військ Російської Федерації (§ 2 п. 5), директор за погодженням із засновником встановлює другий термін запиcy дo нaвчальнoгo рoкy тa підгoтoвки клacy для дітей - инoзeмцiв, кoтpим бyв нaдaний в Чеськiй Республіцi тимчасовий зaхист, 1 червня 2022 року з 15:00 до 17:00. Іноземець відповідно до пункту 6 розділу 2 не може y відповідний тepмин подати заяву. Лише вищe згаданий тип іноземця може претендувати на другий термін.

Žádost o přijetí a dotazník ke stažení / Заява про зарахування дитини до початкової i анкета контактних даних учня школи завантажити

Žádost o přijetí a dotazník si můžete vyzvednout na recepci školy.

Заява про зарахування дитини до початкової школи i анкета контактних даних учня можна взяти на прийомі до школи.


Nezúčastní-li se rodič s dítětem prezenční formy zápisu, může od 1. do 30. 4. 2022 podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník k zápisu (nutný z důvodu zápisu do školní matriky) následujícími způsoby (formuláře najdete dole na stránce):

  1. do datové schránky školy (ntqma26),
  2. na e-mail kancelar@zsslapanice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nebo naskenované s podpisem rodičů),
  3. poštou,
  4. osobně na recepci školy od 6.4. do 30.4.2021 od 7:30 - 16:00 (pondělí až pátek)
  5. do schránky u vstupu do školy pro žáky.

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme možnost zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Všem rodičům bude po skončení zápisu do 1. tříd zaslán e-mail s pozvánkou na informativní schůzku, na které získají veškeré informace a podmínky pro zařazení do této třídy.

Nejste si jisti, co by mělo vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy? Nabízíme 10 základních složek školní zralosti, které jsou shrnuty na základě dokumentu Ministerstva školství o předškolním vzdělávání. V souborech Základní požadavky na předškoláka a Desatero předškoláka naleznete vysvětlení některých oblastí a návody a tipy, jak konkrétní dovednosti rozvíjet.

Odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky můžete podat v termínu zápisu (1. - 30. dubna 2022), a to stejnými způsoby jako žádost o přijetí (formulář najdete dole na stránce). V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky a nestihnou termín vyšetření v PPP nebo SPC, doporučujeme podat žádost bez příslušných příloh a ty škole zaslat ihned po obdržení doporučení z příslušného poradenského pracoviště. V případě žádosti o odklad není potřeba vyplňovat žádost o přijetí ani dotazník žáka.

Přípravná třída - více informací zde

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na vývěsce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy (www.zsslapanice.cz). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 1. 6. 2022. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte u zápisu, případně jako odpověď na příhlášku či žádost o odklad.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd

Rozdělení dětí do prvních tříd je plně v gesci vedení školy. Děti, jež úspěšně prošly přijímacím testem do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, budou zařazeny do stejné třídy. Rodiče ostatních dětí mohou uvést na zadní stranu Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání maximálně dva kamarády, se kterými by jejich dítě chtělo ve třídě být. Takové žádosti může, ale rovněž nemusí být vyhověno. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno nejpozději v neděli 14. 8. 2022.

Na budoucí prvňáčky se těšíme již ve středu 31. 8. 2022 na zábavném odpoledni na školním hřišti. Bližší informace zašleme nejpozději koncem srpna.

Soubory ke stažení

Upozornění: elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Pokud zákonní zástupci budou potřebovat více informací, mohou se telefonicky nebo emailem obrátit na Michala Lupače nebo Zoru Dufkovou, zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Michal Lupač
mobil: 601 227 533
email: michal.lupac@zsslapanice.cz

Zora Dufková
tel.: 544 120 306
mobil: 727 969 566
email: zora.dufkova@zsslapanice.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (06.06.2022)

Aktuality