Základní informace

Vážení rodiče, se začátkem školního roku 2019/2020 zavádíme do provozu novou funkcionalitu našeho školního informačního systému Edookit - elektronickou žákovskou knížku (EŽK).

Jedná se o systém, který umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu získávat informace o studiu svého dítěte na základní škole prostřednictvím internetu.

Nicméně tento moderní informační systém neslouží pouze jako EŽK, ale i jako komplexní informační systém, ve kterém najdete veškeré informace od školních akcí a rozvrhů až po možnosti zadávání domácích úkolů a učebních materiálů.

Papírovou žákovskou knížku žáci tedy již od letošního školního roku nemají.

Tímto krokem nám jde především o zkvalitnění vzdělávacího procesu a větší informovanost Vás rodičů nejenom o prospěchu Vašich dětí, ale také o dostatečný přehled o dění v jednotlivých hodinách či docházce do školy.

V pátek 6. 9. jsme na emaily rodičů (pokud je máme v evidenci žáků) zaslali informace pro nastavení přístupu do EŽK. Po jeho nastavení můžete začít systém ihned využívat. Pokud jste přihlašovací údaje neobdrželi, kontaktujte třídního učitele.

Do systému mají přístup rodiče a žáci od 5. ročníku. Žák bude mít svůj účet, kterým bude přistupovat do systému jako žák. Přihlašovací údaje žáka budou také zaslány na email rodičů.

Je ve vlastním zájmu rodičů nesdělovat dětem své přístupové údaje, jelikož i omlouvání absencí probíhá výhradně přes Edookit a pokud omluvenka přijde z profilu rodiče, považujeme ji za platnou. Pokud se tedy vaše děti dozví vaše přístupové heslo, měli byste si jej co nejdříve změnit.

Učitelé budou průběžně zapisovat do EŽK známky, které můžete po zveřejnění ihned vidět. Každé známce může být přidělena určitá váha, která značí závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky na celkovém hodnocení. Je však třeba dodat, že o konečném přidělení tzv. váhy nakonec rozhoduje vždy učitel daného předmětu, a to v závislosti na povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Vypočítaný průměr známky v Edookitu je pouze orientační. Konečné rozhodnutí o výsledné známce záleží vždy na posouzení učitele, který tak zhodnotí práci žáka v průběhu celého pololetí.

Vyučující v průběhu roku zapisují do elektronických třídních knih absence či pozdní příchody žáků - rodiče tak okamžitě zameškané hodiny v systému vidí a prostřednictvím Edookitu následně omlouvají. Absence mohou rodiče omlouvat i předem (sms, email, Edookit).

Pedagogové budou prostřednictvím systému psát zprávy žákům, rodičům, informovat o akcích a aktivitách ve škole i mimo budovu školy, mohou posílat výukové materiály apod.

Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým ze strany školy mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Jedná se o citlivé údaje a je nutné s nimi takto nakládat.

Do systému Edookit se přihlásíte odkazem v hlavní nabídce v levém sloupci nebo v horní liště (ikona sovy - první ikona zleva). Po přihlášení do systému máte možnost přes odkaz na uživatelskou příručku prostudovat návody pro používání.

V případě, že některý ze zákonných zástupců či žáků nebude mít možnost přístupu k internetu má možnost zdarma vše potřebné zjistit v Městské knihovně ve Šlapanicích - https://mestskaknihovna.slapanice.cz/. Na ploše počítačů přístupných v Městské knihovně ve Šlapanicích veřejnosti je umístěna ikona pro snadný přístup a přihlášení do elektronické žákovské knížky.

Dále je také u recepce naší školy zřízen kiosek pro obsluhu EŽK, tak k elektronickému výběru jídla z naší školní jídelny.

Budete-li mít jakékoliv technické problémy nebo dotazy, kontaktujte technickou podporu na adrese info@Edookit.cz, případně vedení školy. Na webových stránkách školy najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně užívání systému Edookit.

Kontaktní osobou pro systém Edookit je Mgr. Hana Nekulová, hana.nekulova@zsslapanice.cz

Veškerá data v systému Edookit jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informační systém Edookit je možné jednoduše využívat i prostřednictvím mobilní aplikace pro Android i iOS v chytrých telefonech.

Vše jsme v loňském roce testovali a zavedený systém byl velmi efektivní. Budeme se snažit, abychom využili potenciál této technologie a ještě více otevřeli proces vzdělávání a více rozšířili zpětnou vazbu pro rodiče a pro žáky. Jsme přesvědčeni, že využívání nového systému Edookit přispěje k lepší informovanosti i pružnější komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Věříme, že tyto naše kroky oceníte.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: vedení školy (5.9.2019)

Odebírat novinky