Základní informace

  1. Školní družina je tvořena odděleními o celkové kapacitě 125 dětí. Jednotlivá oddělení mohou být naplněna maximálně do počtu 25ti žáků.
  2. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům ZŠ Šlapanice a je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy.
  3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.
  4. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a pokud to provozní podmínky umožňují také ve dnech, na které bylo ředitelem školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášeno volno pro žáky.
  5. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
  6. Pokud je přihlášeno více žáků než je povolená kapacita družiny, jsou přednostně přijímáni žáci: a) prvního ročníku a dále postupně vyšších ročníků.b) přihlášení k pravidelné celodenní docházce.c) jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni.
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (21.4.2009)

Odebírat novinky