Výuka s britským lektorem Jeremy Taylorem

Ve čtvrtek 20. června 2013 se uskutečnily hodiny s britským lektorem Jeremy Taylorem, který si připravil lekce jak pro žáky, tak i pro učitele základní školy.
Vybraní žáci 4. a 5. ročníků si mohli vyzkoušet své komunikační schopnosti s rodilým mluvčím a obstáli na výbornou. Jeremy si pro ně připravil písničku s barvami, kratičká videa s odhadováním konce příběhu a různé soutěže, při kterých veškeré zábrany a počáteční ostych opadl a žáci mohli plně uplatnit své znalosti získané z hodin AJ. Byli pochváleni i za nesmírnou pestrost otázek, které mu mohli klást na konci hodiny. Díky svým komunikačním dovednostem se dozvěděli různé detaily z Jeremyho soukromí a mohli srovnat výuku dětí u nás a ve Velké Británii. Jejich spokojené výrazy a nadšené ohlasy po hodině mluvily za vše.

Další hodinu absolvovali žáci z osmých ročníků, kteří se snažili porozumět všem instrukcím nového pana učitele a plnit zadané úkoly. Jedním z nich bylo z poslechu různých písní odhalit různá zaměstnání, o kterých daní zpěváci zpívali. Většinu zaměstnání dovedli odhadnout, až na ty, které se v učebních osnovách neobjevují (např. stripper). Pak předpovídali z různých ukázek, co se může přihodit, a sledovali, zdali se jejich odhad splnil. Nakonec se tak zabrali do aktivity, že nezbylo mnoho času na závěrečné otázky a povídání.

Jeremy si připravil neméně zajímavou hodinu i pro učitele též s hudebními ukázkami a hrami. Bylo příjemné načerpat nové nápady a inspiraci do vlastních hodin. Nejlepší ale je, že pan Taylor slíbil spolupráci s naší školou i v příštím školním roce, a tak se naši žáci i učitelé mohou těšit na další zajímavé hodiny.

Karla Klečková, Simona Černochová

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Simona Černochová (26.6.2013)

Odebírat novinky