Výlet 6.A a 6.C

V úterý 9. 6. se žáci z 6. A a 6. C vypravili na hrad Buchlov a do archeoskanzenu Modrá. Cílem výletu bylo blíže poznat minulost a představit si život v naší zemi v dobách vzdálených a tolik odlišných od současnosti.

Nejdříve se děti seznámily s životem na středověkém hradě a prohlédly si expozice hradu Buchlov, jehož počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Z věže byl překrásný výhled do širokého okolí na pohoří Chřiby a nedaleké Buchlovice, kde kdysi žili i poslední majitelé, rodina Berchtoldů. V místnostech si bylo možné prohlédnout staré obrazy, nábytek, zbraně, kostry zvířat a dokonce i mumii dovezenou z Egypta, kterou dostala místní šlechtična jako svatební dar.

V archeoskanzenu Modrá se žáci přenesli až do doby, kdy naše území bylo obydleno kmeny Keltů, Germánů a Slovanů. Vystoupali na strážnou věž, kde jim paní průvodkyně pověděla o těžkém životě v dávných dobách (naprostá většina dětí se nedožila šesti let). Těžká práce, nemoci nebo zranění zapříčinily, že se tehdejší lidé dožívali průměrně pouhých 35 let. Nosili oblečení z vlny, lnu, kopřiv nebo i koňských žíní. Bohatí si mohli dovolit látky vybělit, obarvit indigem nebo speciálním rostlinným barvivem z mořeny barvířské. Děvčata uměla již ve dvanácti tkát na jednoduchém stavu a chlapci se brzy museli naučit zacházet nejen se zbraněmi, ale též pracovat na polích a starat se o dobytek.

Děti zasedly i do lavic tehdejší školy, kde vyučoval přísný mnich. Nekázeň trestal přísně a nemilosrdně tělesnými tresty a místo papíru používal tabulky s voskem. Jídlo se rovněž lišilo od našeho současného. Slované neznali cukr, brambory, rajčata ani spoustu dalších produktů, bez kterých si dnešní jídelníček neumíme představit. Jedlo se velmi prostě a v domě pekaře každý mohl zkusit, jak chutnaly placky s tvarohem a smetanou.

V paláci knížete Rostislava se oblékli tři bojovníci (Filip, Michal a Tereza) do zbroje a zkusili pod přísným velením bránit osadu před východofranckými nájezdnými kmeny. Všichni si mohli i zastřílet z luku.

Nakonec se ve vodním světě děti blíže seznámily s obyvateli vodních tůněk, potoků, řek a rybníků a s největší sladkovodní rybou vyzou, která kdysi byla lovena Slovany v řece Moravě a dorůstala neuvěřitelné délky 12 metrů. Výlet se všem líbil a přinesl zábavnou formou mnoho zajímavých informací o naší historii a kultuře.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Simona Černochová (26.6.2015)

Aktuality

Odebírat novinky