Vykonávání péče o děti a žáky rodičů pracujících ve specifických profesích od 1. 3. 21

Od 1. 3. 2021 je naše školské zařízení určeno pro péči o děti ve věku od 2 do 10 let, o něž nemohou za krizové situace pečovat rodiče nebo jiní zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.
 • starosty obcí.

bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky základní školy Šlapanice.

Pakliže si zvolíte pro péči o své dítě naši základní školu, pak prosím kontaktujte telefonicky či mailem Mgr. Barboru Svobodníkovou, tel.: +420 608 721 614 barbora.svobodnikova@zsslapanice.cz. Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde.

Níže naleznete veškeré informace o tom, jak tato péče bude na škole realizována.

Specifika pobytu dětí

Pro děti budou k dispozici u všech umývadel s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou mýdla v dávkovacích, jednorázové ručníky nebo osoušeče rukou a bez oplachové dezinfekční prostředky s virucidním účinkem opatřené dávkovací pumpičkou. Pro děti předškolního věku jsou k dispozici adaptéry na WC a podložky k umývadlům.

Pro spánek předškolních dětí budou na základě poptávky k dispozici matrace a deky s polštářem, ložní prádlo musí mít děti vlastní. Výměna ložního prádla a pyžam dětí bude prováděna nejméně v týdenních intervalech. Použité prádlo dětí bude předáváno rodičům dětí k vyprání.

Co s sebou

Roušku, vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodné oblečení (i na ven), svou hračku, hru, pro školáky pak také pokyny od školy (zadané učivo), kde je žák ve vzdělávání veden. V případě žáka MŠ je vhodné mít pyžamo, náhradní oblečení + oblečení na pobyt venku (tak jako při pobytu v MŠ). Ideálně podepsané.

Stravování (oběd, večeři, případně svačinu) zajišťuje podle možností škola - je nutné znát veškerá stravovací omezení, abychom se mohli pokusit vytvořit vhodnou stravu pro vaše děti.

Je důležité, aby rodiče předali škole veškeré informace o zdravotních, vzdělávacích a jiných omezeních, které mohou s péčí o jejich dítě souviset.

Veškerá péče o děti je zdarma.

Bezpečnostní opatření

Budou přijímány pouze zdravé děti bez známek onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Děti budou vybaveni rouškami. Roušky budou používat v rámci možností po celou dobu pobytu.

Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

Všichni žáci si ihned po vstupu do školy umyjí ruce mýdlem.

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.

Upozorňujeme, že na základě doporučení KHS:

 • v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy
 • dítě nesmí být přijato k péči, pokud je v rodině vyhlášena karanténa
 • rodiče nesmí přivést dítě v případě, že přišlo do styku s nakaženou osobou
 • škola dětem nemůže zajistit medikaci léků

Prosíme všechny, choďte v rouškách - JÁ CHRÁNÍM TEBE, TY CHRÁNÍŠ MNE.

Z preventivních a provozních důvodu budou evidovány údaje o dětech a rodičích (např. aktuální zdravotní stav, alergie dětí na potraviny, sdělení profese a dostupný telefonní kontakt na zákonného zástupce, zaměstnavatele, náhradní kontakt v době, kdy dítě bude v péči pedagogických pracovníků).

Přihláška ke stažení

Obvyklá organizace dne:

7.30 - 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle vlastního výběru
8.15 - 8.45 průběžná svačina
8.00 - 9.30 hry a činnosti dle vlastního výběru, didaktické cílené činnosti skupinové x individuální jazykové, hudební, tělovýchovné chvilky, smyslové hry
9.30 - 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 hygiena, oběd
12.00 - 12.30 příprava na odpočinek (vyzvedávání dětí po obědě)
12.30 - 13.30 odpolední odpočinek, aktivity pro nespící děti
13.30 - 14.00 hry a činnosti dle vlastního výběru
14.00 - 14.45 svačina
15.00 - 16.00 hry a činnosti dle vlastního výběru

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (22.05.2021)

Aktuality