Věda není věda

V měsíci květnu měli páťáci ze Šlapanic i z okolních škol možnost zúčastnit se dopoledního programu s názvem Věda není věda. Program již pošesté organizovali vyučující přírodopisu, fyziky a chemie spolu se žáky 8. a 9. ročníků. Celá akce probíhala ve 4. podlaží, kde v každé z odborných učeben bylo připraveno 5 stanovišť s nejrůznějšími úkoly, při nichž si mohli žáci vyzkoušet a rozšířit své vědomosti získané v prvouce a přírodovědě. Vědecké týmy (v průměru 15členné) byly sestaveny tak, aby malí vědátoři měli dostatek času i prostoru si projít jednotlivá stanoviště. Jeden tým tvořili společně žáci z Blažovic a Jiříkovic, další tým žáci z Podolí a do týmu šlapanické školy zvolily své zástupce třídy 5.B, 5.C a 5.D. Nebojte, na 5.A jsme nezapomněli, děti z této třídy byly zrovna na škole v přírodě. V učebnách se týmy střídaly po 45 minutách a celou dobu každý tým provázela dvojice šlapanických žáků, kteří při přesunech fungovali jako spojka s organizátory. V učebnách Př, F i Ch umožnili již zkušení osmáci a deváťáci zábavnou a také poučnou formou svým mladším spolužákům nahlédnout do tajů předmětů, které je zanedlouho budou čekat na 2. stupni.

A jaká stanoviště páťáky nejvíce zaujala? V učebně přírodopisu to byla především první pomoc, kostra a poznávání rostlin, ve fyzice zase žáky přitáhly magnety, pokusy s vodou a kapalným dusíkem a v chemii mělo úspěch ohýbání skleněné trubičky nad ohněm, filtrace vody a „barvení papírků" (jak někteří pojmenovali zjišťování kyselosti či zásaditosti látek pomocí stupnice pH).

Na závěr si malí vědci kromě zjištění, že věda opravdu není žádná věda, odnesli osvědčení o účasti třídy na „vědeckém bádání". Tečkou za celým programem byla pro každého ještě malá sladkost z cukrárny.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (12.7.2016)

Odebírat novinky