Uzavření škol - zde hledejte aktuální informace

30. 3. 2020

Česká televize 24. 3. 2020

Události v regionech


16.3.2020

Školní psycholog v době mimořádného opatření

nabízí pomoc rodičům i žákům. PODROBNOSTI ZDE.

ZŠ Šlapanice - výuka v době mimořádného opatření

Vážení rodiče, žáci,

po úvodní informaci zveřejněné na webu školy, Edookitu i Facebooku upřesňujeme, jak bude probíhat náhradní (distanční) výuka v době mimořádného uzavření škol (dle nařízení MZ od 11. 3. 2020 do odvolání).

Žáci budou vzděláváni formou samostudia dle pokynů jednotlivých vyučujících. Tyto podklady budou žákům (současně i rodičům) průběžně zasílány prostřednictvím Edookitu. První část úkolů měli žáci obdržet do konce minulého týdne. V případě, že se tak nestalo, kontaktujte prosím vedení školy, aby bylo možné zjistit příčinu tohoto zdržení. Doporučujeme, aby se žáci pravidelně seznamovali s novými zprávami a učebními materiály na Edookitu a průběžně plnili zadané pokyny a úkoly od vyučujících. V případě nejasností či dotazů k zaslaným úkolům mohou žáci kontaktovat své vyučující přes Edookit či školní mail.

Důležité!

Pokud máte vy nebo vaše dítě jakýkoliv problém s přihlášením či používáním Edookitu (např. od začátku školního roku nebyl přístup dosud aktivován), kontaktujte mailem p. uč. Hanu Nekulovou (hana.nekulova@zsslapanice.cz) nebo zástupce ředitele Antonína Šerého (antonin.sery@zsslapanice.cz).
Zejména v současné situaci je žádoucí, aby přístup do Edookitu aktivně a pravidelně používali jak rodiče, tak i žáci. V případě potřeby lze zájemcům po předchozí domluvě poskytnout individuální konzultaci k Edookitu.
Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci v této složité situaci.

Výukové materiály pro žáky se SVP

Šlapanice 16. 3. 2020
vedení ZŠ Šlapanice


Učivo a úkoly po dobu uzavření školy

Po dobu uzavření školy budou průběžně zasílány úkoly přes Edookit. První část bude rozeslána žákům do konce tohoto týdne. V případě dotazů lze kontaktovat vyučující mailem či přes Edookit. Z tohoto důvodu jsme dnes rozeslali rodičům přístupové údaje dětí 1. - 4. ročníku (pokud mají sourozence, obdrželi rodiče přístupové údaje pro všechny děti - Edookit neumožňuje rozesílání pro konkrétní dítě).

Sledujte prosím pravidelně Edookit a tuto stránku.


Vyzvednutí učebnic ze šatních skříněk

Učebnice si žáci mohou vyzvednou ve čtvrtek 12. 3. nebo pátek 13. 3. v době od 10:00 do 12:00 hodin


Pokyny pro uplatnění "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)"

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec (rodič) doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Vše je blíže vysvětleno zde

Žádost o vystavení a potvrzení ošetřovného zasílejte mailem na adresu kancelar@zsslapanice.cz. V žádosti uvádějte jméno, příjmení a rok narození dítěte, na které má být potvrzení vydané. Škola vyplní a potvrdí část A. „Žádosti o ošetřovné". Potvrzení vám bude zasláno na email.


Obědy

Od středy 11. 3. 2020 budou všechny obědy žákům automaticky odhlášeny.


 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravornictví - uzavření škol od 11.3.2020

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (10.3.2020)

Odebírat novinky