Upozornění na platbu za školní družinu

Milí rodiče,

rádi bychom Vás upozornili, že do 30. 1. 2021 je potřeba uhradit poplatek za školní družinu za II. pololetí (únor-červen).

Z ohledem na omezení školní družiny na základě pokynů MŠMT stanovil ředitel školy úplatu za vzdělání ve školní družině poměrně poníženou, dle délky omezení nebo přerušení provozu. Pro jednotlivé ročníky byla úplata stanovena takto:

1. a 2. ročníky 1000,- Kč
3. ročníky 900,- Kč
4. ročníky 700,- Kč

číslo účtu 2028491349/0800
SS - specifický symbol 100
VS - variabilní symbol byl každému žáku přidělen od 1. tř.

Pokud dojde i v II. pololetí k omezení nebo přerušení ŠD, bude platba rodičům vrácena zpět na účet na konci šk. roku. V případě, že z nějakého důvodu nemáte zájem o školní družinu, informujte nás písemně prostřednictvím emailu na: martina.machackova@zsslapanice.cz, radka.drlikova@zsslapanice.cz.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (15.1.2021)

Aktuality

Odebírat novinky