Upozornění – hovorové hodiny (leden)

V pondělí 6. 1. se společné pohovory s rodiči (hovorové hodiny) nekonají. Hovorové hodiny mohou rodiče v lednu dle potřeby využít po individuální domluvě s jednotlivými vyučujícími. Rodiče žáků, kterým v pololetí hrozí z některého předmětu prospěch nedostatečný příp. neklasifikování, byli vyučujícími přes Edookit již informováni.

Zápisové lístky pro 9. ročníky budou rodičům proti podpisu vydávány v týdnu 13. - 17. 1. (přesný termín oznámí třídní učitelé rodičům přes Edookit).

Autor: Antonín Šerý (6.1.2020)

Odebírat novinky