Trénink na přijímačky - pro 8. ročníky

Online testování žáků 8. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testy jsou připraveny podle přijímacích testů CERMAT a vycházejí z RVP (Rámcový vzdělávací program). Obsahují různé typy úloh (výběr z možností, otevřené, přiřazovací, seřazovací...). Testování může sloužit jako příprava na státní i školní přijímací zkoušky. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Pokud si nejste jisti, zda je váš prohlížeč připraven, zkontrolujte ho.

Výhody pro žáky:

  • Testy mohou absolvovat doma.
  • Seznámí se s typy jednotlivých úloh a tématy v testu.
  • Získají okamžité vyhodnocení testů po jejich vyplnění.
  • Zjistí, v čem mají mezery, a mohou si objednat cvičné sady testů za zvýhodněných podmínek.
  • Žáci (i jejich rodiče) zjistí informace nejen o stavu znalostí a schopností pro budoucí přijímací řízení, ale zejména o vhodnosti typu školy, o níž předběžně uvažují (dřív než si podají přihlášku).
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost navýšení časového limitu.

Testy:

  • Matematika - 70 minut / 26 úloh
  • Český jazyk - 60 minut / 28 úloh
  • Obecné studijní předpoklady - 60 minut / 60 úloh

Termín testování: 6. 5. - 31. 5. 2019 (začátek testování bude žákům oznámen spolu s přistupovými údaji po odeslání a registraci přihlášek)

Vyplněnou návratku dle instrukcí (3. část letáku) vč. odpovídající částky peněz odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtku 25. 4. 2019, následně škola zadává u spol. SCIO objednávku na testy a jejich zpracování. Návratku prosím vyplňte i v případě, že nebudete mít zájem testování vašeho dítěte využít, abychom měli zpětnou vazbu.

Výsledky budou mít žáci k dispozici ve svém profilu v aplikaci ScioDat hned po testování. V náhledu vyřešeného testu najdou i postup správného řešení. Podrobnější výsledky (včetně srovnání s dalšími testovanými) budou k dispozici od 14. 6. 2019.

Vzor vyplněné návratky

S případnými dotazy se můžete obrátit na zástupkyni ředitele pro 2. stupeň Moniku Pantělejevovou. (tel. 544 120 306, e-mail: monika.pantelejevova@zsslapanice.cz)

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (12.4.2019)

Odebírat novinky