Specifika distanční výuky na 2. stupni

 • doplnění k obecným pravidlům uvedeným v části Distanční výuka

Minimální počty online hodin pro jednotlivé předměty

 • Čj, M, Aj, Nj - 1x týdně, lze využít navíc online hodiny pro zájemce
 • naukové předměty (Př, Z, D, F, Ch, Inf)
  - 1x týdně (při běžné časové dotaci 2 hod./týdně)
  - 1x za 14 dní (při běžné časové dotaci 1 hod./týdně)
 • předměty výchovného zaměření (Ov, Vkz, Hv, Pč, Vv, Tv) - 1x za měsíc konzultace pro žáky

Online hodiny jsou pro období distanční výuky pevně nastavené. Formou „kamerek" do rozvrhu v Edookitu je zadávají vyučující vždy nejpozději v pátek do 12:00 tak, aby měli žáci/rodiče kontrolu. Z popisu online hodiny a z pokynů vyučujícího získá žák/rodič představu, zda se jedná o povinnou online hodinu nebo o konzultační hodinu pro zájemce.

Doporučená frekvence zadávání úkolů

 • Čj, M - zadání 1 - 2x týdně
  - vhodné s upřesněním, kterou část zadání by žák měl který den zvládnout
 • Aj, Nj + naukové předměty (D, Př, Z, Ch, F) s běžnou časovou dotací 2 h/týden - zadání 1x týdně
 • naukové předměty (Př, Z, F, Inf) s běžnou časovou dotací 1 h/týden - zadání 1x týdně
  - pokud je v daném týdnu online hodina naukového předmětu, učitel už práci na daný týden nezadává
 • předměty výchovného zaměření (Ov, Vkz, Hv, Vv, Tv) - zadání práce 1 - 2x měsíčně, v rozsahu cca 60 minut; vhodná forma projektové a tvůrčí práce

V každém případě je žádoucí, aby žáci dopředu věděli, kdy budou zadání dostávat → pocit stability, možnost plánování!

Třídnické hodiny

 • žáci se na online třídnické hodině setkávají s třídním učitelem pravidelně 1x týdně (v pevně stanoveném termínu)

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (18.11.2020)

Aktuality

Odebírat novinky