Specifika distanční výuky v přípravné třídě, 1. a 2. ročníku

Výuka - rozsah a forma

V přípravném, 1. a 2. ročníku probíhá distanční výuka (dále DV) v předmětech český jazyk, matematika, prvouka a angličtina hravě (2. ročníky) s cílem dosažení stěžejních výstupů. Učitelé vzdělávají distančním způsobem, v rámci nějž se podle metodiky MŠMT jako vhodná forma vzdělávání nabízí off-line výuka. Ta může být doplněna o dobrovolnou synchronní on-line výuku, ale rovněž o další formy výuky. Distanční vzdělávání je povinné, tudíž je povinností žáků se DV účastnit, potažmo povinností rodičů zajistit dětem podmínky pro DV. V případě nedostatečného technického vybavení rodiče neprodleně o této skutečnosti informují třídního učitele. Volba rozsahu a formy povinné DV je v kompetenci učitele.

Vzdělávací obsah výchovných vyučovacích předmětů je podle potřeb konkrétní třídy redukován a jejich výuka probíhá vhodnou formou na základě uvážení vyučujícího.

Komunikace

Hlavním komunikačním kanálem školy směrem k rodičům zůstává informační systém Edookit. Přes tento systém mohou rodiče sledovat zadání práce pro DV formou domácích úkolů.

Výchozím komunikačním kanálem v případě synchronní on-line výuky (videovolání) je MS Teams. Doporučujeme stáhnout aplikaci a připojovat se na notebooku, příp. na PC s mikrofonem a webkamerou (obvykle lepší stabilita připojení).

Absence

Avízo o absenci rodiče zadávají v případě, že se jejich dítě nemůže zúčastnit povinné DV. V případě neúčasti na povinném DV jsou rodiče povinni v Edookitu dítě omluvit do 3 dnů. Při neúčasti na dobrovolné DV se absence nezapisují.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Michal Lupač (16.11.2020)

Aktuality

Odebírat novinky