Speciální pedagog

Kontakt

1. stupeň - Mgr. Eva Heinzová
(pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 2. patře vedle třídy 2.B)

Telefon: 544 120 336
Mobil:    601 558 718

Email: eva.heinzova@zsslapanice.cz

Konzultační  hodiny:

Úterý 14:00 - 15:00
Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

2. stupeň - Mgr. Mirka Rollinková
(Pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 2. podlaží vedle kabinetu 1. stupně)

Mobil: 727 833 991

Konzultační hodiny:

Úterý 12:45 - 13:30
Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

1. a 2. stupeň - Mgr. Hana Kašparová
(Pracovna speciálního pedagoga se nachází ve 4. podlaží vedle kabinetu přírodopisu)

Email: hana.kasparova@zsslapanice.cz
Mobil: 601 227 545

Konzultační hodiny:

Středa 7:15 - 8:00
Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Činnosti speciálních pedagogů

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v úzké spolupráci s vyučujícími
  • provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních a stimulačních se skupinou žáků (1. hodina týdně pod vedením vyškolených učitelů)
  • konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a metodické činnosti
  • konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • konzultační hodiny pro rodiče, možná individuální práce s žákem po dohodě
  • konzultace a kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
  • vedení příslušné dokumentace
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (29.8.2010)

Odebírat novinky