Školní metodici prevence

Kontakt

1. stupeň - Mgr. Lucie Šebestová
(pracovna se nachází ve 4. podlaží v kabinetě výtvarné výchovy)

Telefon: 544 120 319
Mobil:    601 227 539

Email: lucie.sebestova@zsslapanice.cz

2. stupeň - Mgr. Jaroslava Staňková

(pracovna se nachází ve 3. podlaží v kabinetě občanské výchovy)

Telefon: 544 120 323
Mobil:    602 537 963

Email: jaroslava.stankova@zsslapanice.cz

Činnosti školního metodika prevence

Metodická a koordinační

  • Koordinace a tvorba preventivního programu školy
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování.
  • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu integraci žáků/cizinců, prioritou je v rámci tohoto procesu prevence rasismu a xenofobie.

Informační

  • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
  • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Poradenská

  • Vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (29.8.2010)

Aktuality

Odebírat novinky