SCIO - testování 8. tříd

Vážení rodiče,

rádi bychom vás ještě touto cestou informovali o možnosti testování žáků osmých tříd v rámci Modulu A projektu PPPZ (Podpora Přípravy na Přijímací Zkoušky). Informační letáčky jste obdrželi během pohovorů s rodiči v pondělí 14. 4., v případě vaší neúčasti budou materiály třídními učiteli předány žákům.

Bližší informace k testování

 • Projekt Podpora přípravy na přijímací zkoušky (PPPZ) je písemné testování žáků 8. ročníku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
 • Žáci (i jejich rodiče) tak zjistí informace nejen o stavu znalostí a schopností pro budoucí přijímací řízení, ale zejména o vhodnosti typu školy, o níž předběžně uvažují (dřív než si podá přihlášku).
 • Výsledky je tedy vhodné využít také jako zhodnocení šancí zvládnout studium na zvolené SŠ či SOU (vhodné i pro případ, že žák přijímací zkoušky konat nebude).
 • Škola podpoří přípravu žáků na studium na SŠ spoluúčastí na úhradě testování 120 Kč = 60 Kč (rodič) + 60 Kč (škola)
 • Vyplněnou návratku dle instrukcí (3. část letáku) vč. odpovídající částky peněz odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do pátku 25. 4., následně škola zadává u spol. SCIO objednávku na testy a jejich zpracování. Návratku prosím vyplňte i v případě, že nebudete mít zájem testování vašeho dítěte využít, abychom měli zpětnou vazbu.
 • Pro testování bude vyčleněn 1 den v týdnu 15. - 30. 5. 2014.
 • Hodnocení testů nebude nijak zahrnuto do klasifikace; zpracování a vyhodnocení provádí společnost SCIO.
 • Do konce školního roku obdrží každý žák individuální zprávu s konkrétními postřehy k výsledkům jednotlivých testů (co je třeba zlepšit, kde jsou ještě rezervy, zhodnocení volby typu školy vzhledem k dosaženým výsledkům).

Výhody projektu

 • Jediné testování 8. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
 • Na financování testování se z 50% spolupodílí škola.
 • Výstup pro žáka v podobě individuální zprávy s dalšími doporučeními.
 • Možnost zakoupení dalších přípravných materiálů na přijímací zkoušky za zvýhodněné ceny (sady testů Basic a Přijímací zkoušky - viz informace v letáčku).

Ukázka individuální zprávy

Vzor vyplněné přihlášky

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (15.4.2014)

Aktuality

Odebírat novinky