Šachový kroužek

Vážení rodiče,

připravujeme na ZŠ ve Šlapanicích založení šachového kroužku. Řada psychologických studií provedených po celém světě ukázala, že šachy mohou:

posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí;

zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst;

  • pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení;
  • poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky;
  • učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší" volbu z velkého množství možností;
  • být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně dlužni (underachievers);
  • demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí;
  • obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí;
  • naučit děti nejprve myslet a až potom konat.

Proto činnost kroužku chápeme jako vhodné doplnění výuky na naší škole a vyzýváme tímto k zapojení se do jeho činnosti všechny zájemce, včetně naprostých začátečníků. Kroužek začne svou činnost v dubnu 2013 a povede jej p. Miroslav Kureš ze Šlapanic. Do budoucna předpokládáme i spolupráci se zkušenými výkonnostními hráči. Své dítě můžete přihlásit vyplněním údajů níže a následným vrácením třídnímu učiteli/učitelce.

O zahájení práce kroužku budete informováni

Mgr. Roman Skočovský, Ph.D.
ředitel školy

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (18.3.2013)

Odebírat novinky