Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ve Šlapanicích 18. 5. 2020

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2020-01 až 2020-24
2020-26 až 2020-98

se přijímají od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

 

Ve šlapanicích dne 27. 5. 2020

uchazeč s registračním číslem 2020 - 99

se přijímá od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

 

Ve šlapanicích dne 1. 6. 2020

uchazeč s registračním číslem 2020 - 100

se přijímá od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, možnost vyzvednutí bude upřesněna.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy


Rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky

Ve Šlapanicích dne 27. 5. 2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2020 - 152
2020 - 154
2020 - 155
2020 - 163

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 29. 5. 2020

uchazeči s registračními čísly

2020 - 25
2020 - 150
2020 - 153
2020 - 164

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 1. 6. 2020

uchazeči s registračními čísly

2020 - 158
2020 - 159
2020 - 161

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 2. 6. 2020

uchazeči s registračními čísly

2020 - 156
2020 - 162

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 3. 6. 2020

uchazeč s registračním číslem

2020 - 157

získal odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 18. 6. 2020

uchazeči s registračními čísly

2020 - 149
2020 - 160

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 22. 6. 2020

uchazeč s registračním číslem

2020 - 151

získal odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 26. 6. 2020

uchazeč s registračním číslem

2020 - 78

získal odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (18.5.2020)

Odebírat novinky