Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ve Šlapanicích 30. 4. 2019

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2019-01 až 2019-20
2019-22 až 2019-24
2019-26 až 2019-34
2019-36 až 2019-38
2019-40 až 2019-58
2019-60 až 2019-84
2019-86 až 2019-100
2019-104 až 2019-110
2019-112

se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od pondělí 6. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy

 


 

Rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky

Ve Šlapanicích dne 14. 5. 2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2019-25
2019-35
2019-85
2019-101
2019-113
2019-119
2019-120
2019-121

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicíchc dne 22. 5. 2019

uchazeči s registračními čísly

2019-115
2019-116

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicíchc dne 29. 5. 2019

uchazeči s registračními čísly

2019-111
2019-114

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicíchc dne 31. 5. 2019

uchazeči s registračními čísly

2019-21
2019-39
2019-117
2019-118

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicíchc dne 17. 6. 2019

uchazeči s registračními čísly

2019-81
2019-102
2019-103

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicíchc dne 22. 7. 2019

uchazeči s registračními čísly

2019-59
2019-73

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

O udělení odkladu Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Toto rozhodnutí si vyzvedněte (z důvodu předání "poučení" je nutné osobní převzetí) od čtvrtka 16. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (2.5.2019)

Odebírat novinky