Rodilí mluvčí na naší škole

Od října letošního roku díky projektu Let´s speak together, schváleného MŠMT a garantovaným jazykovou školou Polyglot, jsou na naší škole do výuky cizích jazyků aktivně zapojováni rodilí mluvčí. Pan Terrence Tomlinson pochází z Jihoafrické republiky a má za sebou bohatou pedagogickou zkušenost. Učil v Thajsku, Singapuru a Hong Kongu nejrozmanitější skupiny žáků od předškolního věku až po dospělé. Tyto své zkušenosti plně využívá při práci s našimi žáky. Slečna Nicola Matzigkeit pochází z německého Bielefeldu, který se nachází v Severním Porýní - Vestfálsku. Nyní je studentkou MU v Brně a jejím oborem jsou Evropská studia. Práce s našimi dětmi ji velmi oslovuje a zajímá.

Žáci 5. - 9. ročníků se budou pravidelně jednou týdně ve svých hodinách setkávat s rodilými mluvčími a budou s nimi konverzovat na daná témata. Do výuky se zapojují samozřejmě i vyučující cizích jazyků, kteří jsou připraveni poskytnout žákům případnou nezbytnou pomoc při skupinové práci či jiných formách moderní výuky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali komunikovat sami v běžných situacích, např. požádat o zopakování, když nerozumí, nebo o zpomalení tempa rychlé řeči.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat jazykové agentuře Polyglot a zejména paní Cupákové, která se významně zasadila o přidělení grantu naší škole na tento projekt. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z hodin AJ v 5. ročnících i z dalších hodin.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Simona Černochová (16.10.2014)

Odebírat novinky