Rekonstrukce a sanace svahu ZŠ Šlapanice

Základní škola se dlouhodobě potýká s obrovským únikem tepla a s tím spojenými vysokými náklady na vytápění stejně jako s mnohačetnými prasklinami na skeletu hlavní budovy a téměř nefunkční venkovní kanalizací. Zahajovaná rekonstrukce by měla tento problém efektivně vyřešit a přispět k energetické šetrnosti provozu všech zbývajících školních objektů. Rekonstrukce i sanace bude probíhat za plného provozu základní školy. Harmonogram prací je stanoven tak, aby všechny práce byly ukončeny do konce srpna 2014, aby již nový školní rok nebyl narušen stavební činností. Složitost celého projektu umocňuje i současná synergie s projektem sanace svahu, tedy statického zabezpečení školní budovy v návaznosti na kvalitní odvodnění svahu a na jaře zahájení projektu rekonstrukce víceúčelového atletického areálu.

Tím, že se posunul termín zahájení prací, se však paradoxně zkrátila i doba narušení výuky. Přesto organizace práce bude vyžadovat součinnost všech, stejně jako trpělivost a toleranci rodičů, žáků i učitelů. Je možné, že během stavebních prací bude potřeba upravit organizaci výuky a pohybu žáků v areálu školy, ale tato dočasná opatření by neměla mít na standardní průběh školního roku žádný vliv. Stavba bude technicky zajištěna tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost při pohybu žáků, personálu i návštěvníků školy. Na základě předložených harmonogramů prací obou zhotovitelů, předpokládáme změnu organizace výuky ve druhé polovině měsíce června.

Bližší informace budou postupně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce školy, v žákovských knížkách i na městských webových stránkách.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: (18.12.2013)

Aktuality

Odebírat novinky