Provoz ZŠ Šlapanice ve školním roce 2020/21 vzhledem k aktuální situaci s Covid-19

Záměrem MŠMT a naší školy je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu a za dodržení a nastavení bezpečnostních a epidemiologických opatření.

Provoz školy:

 • uvítání prvňáčků proběhne 1. září dle pokynů zaslaných rodičům žáků prvních ročníků, doprovod rodičů/zákonných zástupců bude na omezenou dobu umožněn
 • od žáků před příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti
 • pro vstup žáků do budovy školy a pohyb osob před budovou školy platí běžná pravidla
 • nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních školní družiny nebo kroužcích
 • prezentace mimoškolních aktivit bude i letos organizována formou jarmarku kroužků, který se nově uskuteční ve venkovních prostorách školy (bližší informace naleznete na webu školy)
 • škola bude v průběhu školního roku informovat přes Edookit, webové stránky a facebookový profil o novinkách a stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech
 • v průběhu výuky budeme reflektovat a edukovat zásady osobní a respirační hygieny
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění budou při zjištění ve škole odvedeny do izolace, kde v případě žáků vyčkají pod dohledem zaměstnance školy příchodu zákonných zástupců
 • prosíme všechny a zvláště rodiče, aby citlivě vyhodnocovali zdravotní stav svých dětí zvláště s ohledem na rizika, která při porušení pravidel mohou ovlivnit výuku všech žáků
 • pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy bude omezen na co nejkratší dobu, nejvhodnější komunikační cestou je online komunikace a elektronické platby
 • škola se bude snažit v průběhu školního roku zachovat pro žáky veškeré školní a mimoškolní aktivity (ŠVP, LVK, exkurze, divadelní představení, vystoupení žáků, Předvánoční zastavení atd.), nicméně vše bude podřízeno aktuálním protiepidemickým opatřením

Hygienická pravidla:

 • u určených vstupů do prostor budovy školy, ve školní jídelně a na dalších místech budou k dispozici prostředky k desinfekci rukou. U každého umyvadla pak bude umístěno mýdlo
 • po příchodu do budovy má každý povinnost provést dezinfekci rukou nebo si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem a následně dodržovat hygienická pravidla po celou dobu svého pobytu ve škole
 • denně se intenzivněji oproti dřívější době provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují, důraz je kladen na četnější dezinfekci často používaných míst a každodenní úklid namokro
 • škola je vybavena dezinfekčními a čisticími prostředky, bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem jednorázových roušek pro mimořádné případy
 • vedení školy bude provoz školy podřizovat lokálnímu vývoji situace a pokynům krajské hygienické stanice

Školní stravování:

 • v rámci možností škola zajistí co nejmenší kontakt různých skupin při vydávání obědů; při tvorbě rozvrhu bylo jedním z kritérií rozložit vydávání obědů pro školní skupiny v delším čase
 • žáci si již nebudou moci sami nabírat polévku či se sami obsluhovat u salátového baru; u výdejního okénka dostanou od pracovnic školní kuchyně jednotlivě příbory, tác a celý oběd
 • před odebráním stravy bude důraz kladen na nutnost mytí nebo dezinfekci rukou

Školní družina:

 • oddělení školní družiny budou tvořena tak, aby účastníci byli z co nejméně různých tříd a ročníků

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (31.8.2020)

Aktuality

Odebírat novinky