Pronájmy

Vyřizuje: Pavla Divoká

telefon: 544 120 303
email: pavla.divoka@zsslapanice.cz

 


Základní škola nabízí k pronájmu nebytové prostory za dále uvedených podmínek:

 

  • k pronájmu nabízíme:
pronájem standardní nájemné
tělocvičnu 750 Kč/hod.
tělocvičnu o víkendu 900 Kč/hod.
sportovní halu 900 Kč/hod.
sportovní halu o víkendu 1100 Kč/hod.
1/2 sportovní haly 500 Kč/hod.
1/2 sportovní haly o víkendu 600 Kč/hod.
bazén 2600 Kč/hod.
atletický areál
1000 Kč/hod.
hernu 400 Kč/hod.
učebny 250 Kč/hod.
učebnu s klavírem 300 Kč/hod.
kinosál 600 Kč/hod.
zasedací místnost 650 Kč/hod.
nářadí, pomůcky 30 Kč/hod.
plavčík 400 Kč/hod.
IT učebna 800 Kč/hod.
  • ceník platný od 1. 1. 2023
  • pronájem je vždy na základě žádosti o pronájem
  • délka pronájmu je nejdéle na jeden školní rok
  • škola a žadatel uzavřou smlouvu o pronájmu
  • výše nájemného je smluvní a je stanovena vzhledem k charakteru a rozsahu nájmu (aktuální ceník je součástí žádosti o pronájem), slevy se neposkytují
  • kroužek pro děti provozovaný pod školou neplatí nájemné. Osoba, která kroužek vede má DPP se školou a stanoví si výši své hodinové mzdy. Do poplatku za kroužek lze ještě přidat náklady na realizaci kroužku - typicky materiál nutný pro realizaci kroužku (např. hlína do keramiky, potraviny pro kroužek vaření apod.)
  • nájemné bude nájemcem zaplaceno na základě vystavené faktury na účet pronajímatele nebo v hotovosti na pokladně školy na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu v termínech určených smlouvou
Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word
Žádost o pronájem
Žádost o pronájem

 

Zvýhodněné vstupné do bazénu pro nájemce prostor školy

Pro skupiny nájemců, kteří mají se školou sepsanou smlouvu o pravidelném pronájmu nabízíme možnost zvýhodněného vstupu do bazénu po realizované aktivitě ve škole. Smysl tohoto zvýhodnění je především v možnosti regenerace po tělesné námaze. V tomto případě je zvýhodněná cena vstupného do bazénu 50 Kč za osobu. Pokud byste chtěli využít této možnosti, je třeba kontaktovat e-mailem paní Pavlu Divokou. S případnými zájemci bude sepsána smlouva, jejíž součástí bude jmenný seznam návštěvníků bazénu, který bude umístěn na recepci bazénu. Zde bude vedena evidence takto zvýhodněných návštěvníků, která bude sloužit ke konečnému vyúčtování.

 

 

Provozní řády

Provozní řád atletického areálu

Provozní řád bazénu

Provozní řád herny

Provozní řád tělocvičny

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (03.01.2023)

Aktuality