Přijímací zkoušky nanečisto

Kromě matematických soutěží si mohli dne 21. 3. 2013 žáci devátého ročníku vyzkoušet své znalosti a dovednosti v „Přijímacích zkouškách nanečisto“, které pro ně připravili vyučující matematiky. Na základě výsledků těchto testů si žáci mohli udělat představu o tom, na jaké úrovni jsou jejich znalosti a kolik úsilí je třeba ještě vynaložit, aby uspěli nejen v přijímacím řízení, ale také v dalším studiu na střední škole.

Testů se zúčastnilo 33 žáků z 9. ročníku. Testy byly sestaveny podle SCIO testů (20 úkolů na 60 minut; volba správné odpovědi z nabídky, za každou správnou odpověď žák obdržel 1 bod, za chybné odpovědi se body neodečítaly; úspěšný řešitel musel získat alespoň 10 bodů).

V letošním roce se stalo úspěšnými celkem 24 žáků, z nichž nejlepšího výsledku dosáhli:

100% Luděk Burda (9.A)
85% Petr Beneš, Daniel Himmer a Jakub Žáček (všichni ze třídy 9.C)

Za komisi matematiky vypracovala Hana Trundová, 6. 4. 2013

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Hana Trundová (9.4.2013)

Odebírat novinky