Prevence kouření

Ve středu 27. listopadu 2013 se žáci 5. tříd zúčastnili výukového programu Povídání o (ne)kouření, který je zaměřen na prevenci této nejrozšířenější závislosti, seznamuje především se zdravotními důsledky kouření a vede děti k odpovědnému chování. Jednotlivé třídy strávily s lektorkou ze SVČ Lužánky 2 vyučovací hodiny. V nich si děti vyzkoušely práci ve skupinkách a diskusi v komunitním kruhu. Nově získané informace uplatnily v soutěži, cvičily odmítání nabízené cigarety. Většinu žáků zaujal pokus simulace kouření, při níž mohly pozorovat množství dehtu, které se při kouření jedné cigarety dostává kuřákovi do plic. Výukový program žákům zaplatilo občanské sdružení Kalamář, kterému jménem dětí i pedagogů děkuji.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (3.12.2013)

Aktuality

Odebírat novinky