Přestup na ZŠ Šlapanice od 1. 9. 2021

Prosíme rodiče těch žáků, kteří chtějí přestoupit na naši základní školu v příštím školním roce, aby své žádosti o přestup podávali nejdříve v květnu. Termín podání žádosti nemá vliv na přijetí žáka. Žádosti podané v dřívějším termínu musí být z podstaty procesu odmítnuty nebo přerušeny do doby, než bude objektivně předvídatelné, že veškeré okolnosti související s přestupem žáka jsou v pořádku. Díky dostavbě nového pavilonu by neměl být problém s kapacitou školy a proto není treba spěchat.

Pavel Vyhňák, ředitel ZŠ Šlapanice

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (18.1.2021)

Aktuality

Odebírat novinky