Přestup do 6. ročníku od 1. 9. 2020

Pro školní rok 2020/2021 jsou parametry pro přestup žáka do šestého ročníku na naši základní školu z pátého ročníku „spádové" základní školy stejné jako dříve (podrobnosti zde). Podávání žádosti nic nelimituje, ale naše doporučení je podávat přihlášky až po 15. 5., kdy je již zřejmé, kolik žáků se přihlásilo na naši školu během zápisu do prvního ročníku. A dále by již v průběhu rozhodování měly být známy informace o našich žácích přijatých na SŠ. Letos je sice možné, že všechny proměnné, tak "rychle" jako v minulosti znát nebudeme, ale snažili jsme se udělat vše proto, abychom i potenciálně větší zájem o naši školu byli schopni uspokojit.

U těch, co podají přihlášku dříve by mohlo dojít k zamítnutí z důvodu naplnění kapacity v době podání žádosti.

Jediné, co je možné, díky nastalé situaci, je potenciální pomalejší rozhodovací proces MŠMT o navýšení naší kapacity díky daným omezením. Pak by to znamenalo přerušení správního aktu Žádosti o přijetí do doby, než přijde od MŠMT stanovisko k naší letošní žádosti o navýšení kapacity.

Pevně věříme, že i přes všechny komplikace budou všechny podané žádosti žáků z našeho školského obvodu o přestup do šestého ročníku na naši školu uspokojeny do konce měsíce června.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (12.2.2020)

Odebírat novinky