Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým, který na naší škole funguje od roku 2010. Pravidelně se schází jednou za týden. Výhodou školního poradenského pracoviště je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Případné konzultace doporučujeme předem domluvit telefonicky nebo mailem.
Je možné sjednat si i oboustranně vyhovující termín mimo konzultační hodiny.

Úkoly školního poradenského pracoviště:

  • práce s kolektivem třídy - cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit třídní kolektiv
  • prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání návykových látek
  • poskytování individuálních poradenských a psychoterapeutických konzultací dětem, jejich rodičům a učitelům - prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence
  • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - zaměřujeme se především na žáky se zdravotním znevýhodněním a postižením, na žáky se sociálním znevýhodněním a nadané děti
  • zajištění profesního poradenství - volba střední školy a budoucího povolání
  • reedukace specifických poruch učení pod vedením speciální pedagožky
  • náprava vad řeči pod vedením logopedické asistentky
  • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (30.09.2021)

Aktuality

Odebírat novinky