Podmínky pro provoz bazénu od 22.11.2021

Provoz plaveckého bazénu pro veřejnost je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. listopadu 2021, č. 1037. povolen, ale omezen, nutné je dodržení ON (pravidla „Očkování nebo „Nemoc")
Dle bodu I/9 tohoto opatření a podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., se:

a) zakazuje vstup do prostor bazénu osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17:

  • pokud není očkovaná proti onemocnění covid-19 a od tohoto očkování neuplynulo 14 dní
  • nebo pokud osoba neprodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a uplynula u ní doba nařízené izolace a od potvrzeného pozitivního testu (Ag/PCR) neuplynulo více než 180 dní.

(U osob do dovršení 18 let věku je vstup povolen i po prokázání negativního PCR testu ne starším než 72 hodin)

b) se nařizuje provozovateli u osoby při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (10.02.2022)

Aktuality

Odebírat novinky